Kortkatalogen HKI - UBO

 

Deling av samlinger mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonalbiblioteket i Oslo

Katalogsignatur

Fagområde

Utskilt/delt

Kommentar

A

Bok og bibliotek. Litteraturhistorie

Delt

A 1- 35

Bok og bibliotek

NB

A36-45, 51-76

Litteraturhistorie

UB

A 46 - 50

Litteraturvitenskap, Norden

NB

A100-

Litteraturvitenskap.

UB

A US 8°, US 4°

Bok og bibliotek

NB

B

Blandete skrifter

Delt

B1

Encyklopedier

NB

B2

Selskapsskrifter

Delt

Nordisk til NB

B3

Muséer og samlinger

NB

B4

Tidsskrifter og serier

Delt

Nordisk til NB

B5

Samlede verker

Delt

Samlinger, bev. ord og nordisk til NB samt dubl.

B100-

Generelle skrifter

NB

BZ

Generelle skrifter

Delt

Nordisk til NB,
se liste

B US 8°, US 4°

Generelle skrifter

NB

C

Filosofi. Psykologi. Religionsvitenskap

UB

D

Teologi

Delt

Nordisk (D200-204) til NB

E

Matematikk

UB

F

Naturvitenskap

UB

G

Medisin

UB

H

Språkvitenskap

Delt

Nordisk (HeI-VI) delt

I

Historie

Delt

I 1-47, 73-305,410-

Historie

UB

I 48-72

Historie, nordisk

NB

I 401-407

Biografi

Delt

Nordisk til NB. Komponistbiogr. til NB/NMS

J

Geografi, Lokalhistorie

NB

K

Kulturvitenskap

Delt

Ke (Sport, spill) til NB

L

Rettsvitenskap

UB

M

Samfunnsvitenskap

UB

N

Landbruk

NB

O

Miltærvesen

NB

P

Pedagogikk

UB

Stor del av samlingen finnes ikke lenger i P.

Q

Teknikk. Industri. Håndverk. Bergvesen

Delt

En del av kunsthåndverk (Qa) til UB

R

Kunst

Delt

Teatervitenskap til NB: R41-49

S

Skjønnlitteratur

UB

T

Musikk

NB/NMS

TS

Teatervitenskap

NB

U

Handel og samferdsel

NB


Spesielle samlinger

Katalogsignatur Fagområde Utskilt/delt Kommentar

K-sal

Katalogsal

Delt

Ls

Lesesal

Delt

Lib.rar. (med Elzevier)

NB

Papyri

Papyrussamling

UB

Plv (Kbv)

Plansjeverk

Delt

Nordisk + noe mer til NB

Stm

Studiemagasin

Delt

Sikr.mag.

Fra fagsamlingene

Delt

Håndskriftsamlingen

NB

Billedsamlingen

NB

Plakatsamlingen

NB

Krigstrykksamlingen

NB

Norsk-amerikansk samling

NB

Formater og betegnelser på UBOs gamle samlinger

HKI-redaksjonen@ub.uio.no