Kortkatalogen HKI - UBO

 

Plassering av samlingene på UB

Oppstilling: Fagområde/samling: Oppstillingssted innen UBO:
A Litteraturvitenskap Mag313 Georg Sverdrups hus
AZ Tidsskrifter - litteraturhistorie Mag312 Georg Sverdrups hus
B Skrifter av blandet innhold Mag313 Georg Sverdrups hus
BZ Tidsskrifter - skrifter av blandet innhold Mag312 Georg Sverdrups hus
C Filosofi. Psykologi. Religionsvitenskap Mag313 Georg Sverdrups hus
CZ Tidsskrifter - filosofi… Mag312 Georg Sverdrups hus
D Teologi Mag313 Georg Sverdrups hus
DZ Tidsskrifter - teologi Teologisk bibliotek - Mag312 Georg Sverdrups hus (Kirkehistorie)
E Matematikk Mag. Sophus Lies hus (Matematisk)
Fa Naturvitenskap generelt Mag316 Georg Sverdrups hus
Fb Fysikk Mag316 Georg Sverdrups hus
Fc Kjemi Mag316 Georg Sverdrups hus
Fd Astronomi Mag316 Georg Sverdrups hus
Fe Geofysikk Mag316 Georg Sverdrups hus
Ff Naturhistorie Mag316 Georg Sverdrups hus
Fg Geologi Mag316 Georg Sverdrups hus
Fh Biologi Mag316 Georg Sverdrups hus
Fi Botanikk Mag316 Georg Sverdrups hus
Fj Zoologi Mag316 Georg Sverdrups hus
Fk Antropologi (fortl. nr. bøker før 1934) Mag315 Georg Sverdrups hus
FZ Tidsskrifter alle realfag Omreg. i BIBSYS
F US 8º, US4º Utenlandske småtrykk - realfag Galleriet Store Lesesal - Fysikkbygget
G Medisin (fortl. nr., bøker 1934-1965) Sikringsmag. Domus Medica
G: Medisin (bøker før 1934) Mag315 Georg Sverdrups hus
GZ Tidsskrifter - medisin Omreg. i BIBSYS
G US 8º, US4º Utenlandske småtrykk - medisin Mag. Domus Medica
H Språkvitenskap Mag313 Georg Sverdrups hus
HZ Tidsskrifter - språkvitenskap Mag312 Georg Sverdrups hus
I Historie. Biografi. Arkeologi Mag313 og Mag314 Georg Sverdrups hus
IZ Tidsskrifter - historie Mag312 Georg Sverdrups hus
K (unntatt Ke) Sosialantropologi. Idéhist. Tverrfag. kulturfag Mag314 Georg Sverdrups hus
La Eldre rettsvitenskap Juridisk bibliotek - Gmag
Lb Eldre rettsvitenskap Juridisk bibliotek - Gmag
Lc Rettsvitenskap Juridisk bibliotek - Lcmag
LZ Tidsskrifter - rettsvitenskap Juridisk bibliotek
L US 8º, US 4º Utenlandske småtrykk - rettsvitenskap Juridisk bibliotek
M Sosiologi. Statsvitenskap. Sosialøkonomi Mag314 Georg Sverdrups hus
MZ Tidsskrifter - sosiologi Mag312 Georg Sverdrups hus
Q Teknikk. Industri. Håndverk. Bergvesen Mag314 Georg Sverdrups hus
R Estetikk. Kunstvitenskap Mag314 Georg Sverdrups hus
RZ Tidsskrifter - estetikk Mag312 Georg Sverdrups hus
S Skjønnlitteratur Mag314 Georg Sverdrups hus
US 8º, US 4º Utenlandske småtrykk - UHS-fag Mag314 Georg Sverdrups hus

Formater og betegnelser på UBOs gamle samlingerHKI-redaksjonen@ub.uio.no