Kortkatalogen HKI - UBO

 

UBOs tidligere klassifikasjonsskjemaer

Klassifikasjonssystemet etter 1889

A Bok- og bibliotekvesen. Litteraturhistorie - Oppstilling - Oppstilling m.kommentarer - Klassifikasjon A:I:1 - Klassifikasjon A:I:2 - Klassifikasjon A:II
B Skrifter av blandet innhold - Oppstilling
C Filosofi. Psykologi. Religionsvitenskap - Oppstilling - Klassifikasjon
D Teologi - Oppstilling - Klassifikasjon - Klassifikasjon 1990
E Matematikk - Oppstilling
F Naturvitenskap - Oppstilling - Klassifikasjon
G Medisin - Oppstilling - Klassifikasjon
H Språkvitenskap - Oppstilling - Klassifikasjon
I Historie. Biografi. Arkeologi - Oppstilling - Klassifikasjon
J Kulturgeografi. Lokalhistorie - Oppstilling
K Sosialantropologi. Idéhistorie. Tverrvitenskapelig kulturfag. Mediefag. Folkeminne - Oppstilling - Klassifikasjon Ka-Ke - Klassifikasjon Kf
L Rettvitenskap - Oppstilling - Klassifikasjon
M Sosiologi. Statsvitenskap. Sosialøkonomi - Oppstilling - Klassifikasjon 1938 - Klassifikasjon 1964
N Jordbruk. Skogbruk. Hagebruk. Fiskeri. Fangst. Husstell - Oppstilling - Klassifikasjon
O Militærvesen - Oppstilling - Klassifikasjon
P Pedagogikk - Oppstilling - Klassifikasjon 1955
Q Teknikk. Industri. Håndverk. Bergvesen - Oppstilling - Klassifikasjon
R Estetikk. Kunstvitenskap - Oppstilling - Klassifikasjon
S Skjønnlitteratur - Oppstilling - Oppstilling 1976
T Musikk - Oppstilling
TS Teatervitenskap - Klassifikasjon
U Samferdsel. Bedriftsvitenskap. Handel - Oppstilling - Klassifikasjon

Klassifikasjonssystemet 1828-1889
Klassifikasjonssystem med 12 klasser: I-XII
HKI-redaksjonen@ub.uio.no