Kortkatalogen HKI - UBO

 

Det eldste klassifikasjonsskjema

Gammel sign. Tilsvarer
I. H
II. C
II.a P
III. D
IV. L,M
IV.a N (landøkonomi)
V. G
VI. E
VI.a O
VII. F
VIII. N (teknologi)
IX. I,J,K
IX.a A
X. R,S,T
XI. B
XII. Kart, Kbv, Ms

NB! - i HKI er det noen ganger brukt arabiske tall i stedet for romertall

S ble skilt ut fra R ca 1920. Bøkene ble flyttet, men katalogkortene ble ikke rettet,
slik at eldre skjønnlitteratur kan ha signaturen R. T ble skilt ut fra R da Norsk musikksamling
ble opprettet i 1927.


HKI-redaksjonen@ub.uio.no