Kortkatalogen HKI - UBO

 

Om HKI

Den eldste alfabetiske hovedkatalogen - HKI - ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) inneholder
all utenlandsk litteratur anskaffet før 1966. Litteratur anskaffet f.o.m. 1966 er registrert i
ORIA. Store deler av de eldre samlingene kan fortsatt bare lokaliseres ved oppslag i HKI.


En omorganisering av UBO i 1960-årene til ett hovedbibliotek og flere fakultetsbibliotek medførte en gradvis
overføring av deler av samlingene til fakultetsbibliotekene. I 1999 ble Nasjonalbiblioteket
opprettet og utskilt fra UBO. Samlingene i Hovedbiblioteket på Drammensveien ble fordelt mellom de to institusjonene.

HKI, som består av ca 870 000 kort, ble tilgjengelig som mikrofilm i 1969. Denne mikrofilmen er grunnlaget
for nettversjonen.


Enkelte katalogkort i den skannete versjonen av HKI er mangelfulle. Det kan skyldes:
- En del av bildene fra den tidligere mikrofilmingen av katalogen - som ligger til grunn for skanningen - kan ha skjeve gjengivelser av kortene.
Det medfører at oppstillingssignaturer kan være helt eller delvis skjult,

- Det kan stå tekst på baksiden av kort - vanligvis angitt med "verte"- nederst på kortene. Denne teksten fremkommer ikke i den skannete versjonen,

- Enkelte kort kan inneholde tilføyelser (f.eks. om lokalisering/tap, etc.) påført etter mikrofilmingen. Tilføyelsene fremkommer ikke i den skannete versjonen.

For alle disse tilfeller gjelder at det må foretas oppslag i den originale kortkatalogen. Den er plassert i kjelleren på UHS.

Redaksjonskomitéen ønsker tilbakemelding om feil og mangler i HKI slik at vi kan foreta nødvendinge rettelser og synliggjøre dem.


Hvordan samlingene ble delt
Klassifikasjonsskjema
Plassering av samlingene
For ansatte

HKI-redaksjonen@ub.uio.no