Kortkatalogen HKI - UBO

 

UBOs tidligere klassifikasjonsskjemaer


F. Naturvidenskap
Systematiske skjemaer ble utarbeidet i 1920- og 1930-årene. Noen er forsvunnet og er her erstattet
av skjemaer fra de systematiske protokollene som ble brukt tidligere.

Fa Naturvidenskap i almindelighet
Fb Fysikk
Fc Kjemi
Fd Astronomi
Fe Geofysikk
Ff Naturhistorie
Fg Geologi
Fh Biologi
Fi Botanikk
Fj Zoologi
Fk AntropologiHKI-redaksjonen@ub.uio.no